Thư mục: Cung Hoàng Đạo

Cung Sư Tử – Vua Của 12 Cung Hoàng Đạo

Cung Sư Tử là cung hoàng đạo thứ năm trong 12 cung hoàng đạo, được chiếu mệnh bởi Mặt Trời, thuộc nguyên tố Lửa. Sư Tử có thời gian từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8. Sư…